restructuring & updating contents

parent 810e09fa
---
title: Comparative Adjectives 1
date: 01-05-2020
categories:
- Ivana
---
always when you have adjective that are different in feminine form, use that feminine form to create the comparative adjectives.
the ending in neutral depends on the ending of the adjective whether soft or hard consonant
| | | | f. | comparative | superlative |
| ---------- | ---------------------- | ---- | ----------- | ------------ | --------------- |
| star | old | | stariji | | |
| simpatičan | likable | | | | |
| ozbiljan | earnest | | ozbiljaniji | | |
| mršav | thin | | | mršaviji | najmršav |
| dosadan | boring | | dosadna | dosadniji | najdosadniji |
| sladak | | | slatka | slađi | najslađi |
| ljubazan | affable, amiable | | ljubazna | ljubazniji | najljubazniji |
| zanimljiv | interesting | | zanimljiva | zanimljiviji | najzanimljiviji |
| nov | | | nova | noviji | najnoviji |
| **visok** | 1. high – 2. tall | | visoka | **viši** | **najviši** |
| **velik** | | | velika | **veći** | **najveći** |
| jeftin | cheap | | jeftna | jeftniji | najjeftniji |
| **skup** | expensive | | | **skuplji** | **najskuplji** |
| ružan | ugly | | ružna | ružniji | najružniji |
| **nizak** | low / filthy | | niska | **niži** | **najniži** |
| **gorak** | bitter | | gorka | **gorči** | **najgorči** |
| **lep** | | | lepa | **lepši** | **najlepši** |
| **brz** | | | | **brži** | |
| veseo | 1. cheerful – 2. funny | | vesela | veseliji | najveseliji |
| topao | warm | | toplo | topliji | najtopliji |
| **strog** | | | | **stroži** | |
| **dug** | | | | **dožu** | |
| **mlad** | | | | **mlađi** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| ------- | -------- | ------------ | --------- | ---- |
| dobar | bolji | najboliji | | |
| **zao** | **gori** | **najigori** | bad, evil | |
| loš | lošiji | najlošiji | | |
| mali | manji | najmanji | | |
| velik | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
comparative formulas:
**od + *GEN***
**nego + [same case as the noun it is compared to]**
examples:
- Ovaj čovek je viši **od** *mog prijatelja*.
- Ovaj čovek je viši **nego** *moj prijatelji*.
In comparison to all, we can also use superlative with the first formula, like:
Marija je najpametnija od svih studenata. (Maria is the smartest of all students.)
### Exercises
| | | | | | |
| ------------ | ---------------------- | ---- | ------- | ----- | ---- |
| priča | story, tale | | svet | world | |
| čist | clean | | | | |
| debeo *adj* | fat | | | | |
| pametan | clever | | | | |
| razred | class | | brz | fast | |
| veseo | 1. cheerful – 2. funny | | | | |
| stalno *adv* | always | | | | |
| smejati se | laugh | | | | |
| đak | pupil | | košulja | shirt | |
| | | | kaput | coat | |
| | | | | | |
| | | | | | |
#### 1.
- Ova priča je **interesantnija** od one. (interesantan)
- Siniša je **mlađiji** i **viši** od marka. (mlad i visok)
**Notice |** **Siniša** is a *male* name.
- On je **bolji** od Jelene. (dobar)
- Ova devojka je **lepša** od moje devojke. (lep)
- Ove sobe su **čistije** od onih.
- U ovoj prodavnici meso je mnogo **skuplje** nego u onih. (skup)
- Milica je **najpopularnija** devojka u školi. (popularan)
- Tvoja kafa je **gorči** od moje. (gorak)
- Moja sestra je **starija** od mene. (star)
- Moja devojka je **najlepša** na svetu. (lep)
- Marko je **viši** od jelene. (visok)
- Petar je **najdeblji** u porodici. (debeo)
- U srbiji je život **najskupliji** nego u španiji. (skup)
- Pavle je **pametniji** od Vladišira. (pametan)
#### 2.
Ova kuća je veća **od** moje. Ovja kuća je veća **nego** moja.
Na ovoj kući su lepši prozori **nego** na onoj, Ova kuća ima lepši prozore **od** one kuće.
**Notice |** whenever we have *prepositions* in what we are comparing we **cannot** use "**od**".
Želim da imam više knjiga **od** tebe.
U mojoj kući ima više cveća **nego** u tvojoj, ali tovje dvorište veće **od** mog.
Imam više problema **od** tebe. (nego ti)
#### 3.
- Dragana je pametnija od Nataša. > nego
- Maja je lepša nego Slavice. > od
- Ona je najlepša od razreda. > **u razredu**
#### 4.
1. Milica ima sam o54 kilograma, a njen brat 92 kilograma. Milica je **najmršavija** u svojoj porodici, a njen brat je **najdeblji**.
2. Jovan se stalno smeje, a Maja retko. Jovan je **veselji** od Maje.
3. Milošev tata ima 65, Jovanin 76, a moj 74 godine. Moj tata je **stariji** od Miroševog i **mladiji** od Maje.
4. Milan je najbolji đak u razredu. On je **najpametniji**.
5. Avion je **brži** od bicikla.
6. Košulja košta 790 dinara, kaput 1500 dinara, a kravata 200 dinara. Košulja je **jeftinija** od kaputa i **skuplija** od kravate.
7. Ivan je veoma visok za svoje godine. On je **najviši** od svih svojih drugara.
#### 5.
| | | | | | |
| ------ | ------------ | ---- | ----- | -------- | ---- |
| strog | strict | | ranac | backpack | |
| | | | kosa | hair | |
| hladan | chilly, cold | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
- Moj otac je **stroži** od tvog. (strog)
- Moja devojka je **najlepša** devojka u gradu.
- Marko je **interesantniji** od Pabvla.
- Tvoj ranac je **skuplji** od mog.
- Ti si **viši** od mog.
- Ona ima **dožu** kosu od tebe.
- On je **najpametniji** učenik u razredu.
- Ova soba je **svetlija** od moje.
- Obo je moja **najmlađa** sestra.
#### 6.
On je **debelji** od njega.
Ja imam i **mlađeg** i **starijeg** brata.
**Notice |** because it is in accusative case, and the soft consonant ending of comparative adjective, the declension is ".**eg**".
Ona je **niža** od tebe.
Ovo je **najveseliji** dan u mom život.
Januar je **najhladiji** mesec u godini.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment